Τιμοκατάλογος domain names & Όροι Χρήσης

Το κόστος της κατοχύρωσης ή ανανέωσης των ονομάτων χώρου .gr ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ για 2 έτη ενώ η αλλαγή καταχωρητή προσφέρεται δωρεάν.


Ο χρήστης της υπηρεσίας και/ή μελλοντικός ιδιοκτήτης των ονομάτων χώρου πρέπει να αναγνώσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τους Κανονισμούς Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου και όλες τις τροποποιήσεις αυτών. Λίστα των Κανονιστικών Κειμένων .gr υπάρχει στην διεύθυνση http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DomainNames/Regulations.html.

Στην σελίδα της ΕΕΤΤ http://www.eett.gr υπάρχουν όλα τα κανονιστικά κείμενα για τα ονόματα χώρου .gr και τυχόν τροποποιήσεις αυτών.

Η dizzain.gr δεν έχει καμία ευθύνη εάν πριν την εξόφληση της παραγγελίας του χρήστη, το όνομα χώρου που έχει επιλέξει κατοχυρωθεί από κάποιον άλλο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να αναζητήσει και να κατοχυρώσει κάποιο άλλο όνομα χώρου. Η κατοχύρωση ονομάτων χώρου .gr, δεν ολοκληρώνεται έως ότου επιβεβαιωθεί η πληρωμή του χρήστη.