Το branding διαμορφώνει καταναλωτικές συνειδήσεις

Κάντε την επιχείρηση σας αξιομνημόνευτη

Branding

To Brand name είναι ένα από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης. Μια αποτελεσματική στρατηγική branding προσδίδει σε μια επιχείρηση τα απαιτούμενα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά και καθιστά όσο εκείνη τόσο και τα προϊόντα της αναγνωρίσιμα. Μακροπρόθεσμα είναι αυτό που εξασφαλίζει τη διείσδυση και την απόκτηση μεριδίου στην αγορά ενδιαφέροντος.

Το branding είναι η ίδια η ταυτότητα της επιχείρησης, ο τρόπος που την βλέπουν οι πελάτες, η εμπειρία, η εξειδίκευση, η σχέση που έχει χτιστεί με τον πελάτη και η κινητήριος δύναμη για την επιτυχία. Κατά το στάδιο δημιουργίας μιας επιτυχημένης επιχείρησής, η εικόνα της προς το κοινό δεν θα πρέπει να παραβλέπεται. Μια άρτια και λειτουργική ιστοσελίδα συνοδεύεται από το θεμέλιο της φίρμας, που είναι το λογότυπό της. Θα πρέπει ο πελάτης να μπορεί, μέσα απ' αυτό, να αντιληφθεί την προσωπικότητα, την πορεία της και το σημείο διαφοροποίησης σας από τον ανταγωνισμό. Το λογότυπο θα είναι η σφραγίδα ποιότητας και η εγγύηση των άψογων υπηρεσιών σας. Θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, στα φυλλάδια, στις επαγγελματικές κάρτες, στην επαγγελματική αλληλογραφία αλλά και στα υλικά συσκευασίας.

Εμείς στη Dizzain θα σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε ή να ανανεώσετε την εταιρική σας ταυτότητα, να επικοινωνήσετε το μήνυμα σας και να οδηγήσετε την επιχείρηση σας στην κορυφή.

branding-bottom-image